คุณกมลวรรณ อิสโร อายุ 25 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

ประทับใจใน Biocare ค่ะ เห็นผลหลังจากใช้ได้ไม่นาน สิวลดลงและหน้ามันลดลงมากค่ะ